Truckutbildning

För att få använda en truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper av användaren samt arbetsgivarens skriftliga körtillstånd. Sådana dokumenterade kunskaper får man på bästa sätt genom en kvalitativ truckutbildning. Tema Utbildnings truckutbildning följer riktlinjerna som krävs i TLP 10. Målsättningen med truckutbildningen som Tema utbildning erbjuder är att truckförarna ska bli medvetna, säkra, effektiva och ansvarstagande truckförare för att minimera skador på gods och kollegor.

 

Både teori och praktiska övningar ingår i truckutbildningen som finns som både 1-dagars, 2-dagars och 3-dagars beroende på vilken nivå av kompetens man vill eftersträvar.

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Grunderna för säker truckkörning
  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn på aktuella truckar
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Riskanalys
  • Hantering av farligt gods
  • Material- och godshantering

Se aktuella datum!

— Redo att boka? —

Se aktuella datum!

Boka här!

Pris per deltagare

Kurs Pris ex. moms
Truckutbildning A+B 2 dagar 3700:-
Truckutbildning A+B 3 dagar 4500:-
Truckutbildning A+B 4 dagar 5500:-
Truckutbildning A+B 5 dagar 6500:-

Kontakta oss

Smärgelvägen 7, Skogås, 142 50

070-375 50 76