Heta arbeten

Alla arbeten som utförs med verktyg som avger värme, gnistor eller eld kallas för Brandfarliga arbeten Sedan 1991 ställer försäkringsbranschen krav på alla som arbetar med Brandfarliga Arbeten har utbildning. Det krävs att man skall känna till vad som menas med Brandfarliga Arbeten, vad som ska göras enligt checklista, kunna hantera handbrandsläckare samt gasflaskor vid brand.

 

Tema Utbildnings kurs för Brandfarliga Arbeten omfattar samtliga områden som krävs för att erhålla ett utbildningsbevis från Svenska Brandskyddsföreningen (certifikat). Detta certifikat måste förnyas vart femte år vilket innebär att man måste gå utbildning inom Brandfarliga arbeten vart femte år för att få ett förnyat certifikat.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Allmänt om vad brandfarliga arbeten innebär
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandskydd
  • Säkerhetsregler för brandfarliga arbeten
  • Släckutrustning och praktiska övningar

Se aktuella datum!

— Redo att boka? —

Se aktuella datum!

Boka här!

Pris per deltagare

Kurs Pris ex. moms
Brandfarliga Arbeten 2500:-

Kontakta oss

Smärgelvägen 7, Skogås, 142 50

070-375 50 76