Onlineutbildning - Säkra lyft

Vi erbjuder denna kurs online.

Det här innebär att du kan ta vår certifiering och befinna dig varsomhelst och studera lektionerna närsomhelst.

Även provet sker online. Du får diplomet digitalt och kan även få det utskrivet och skickat till dig om du vill.

Enligt AFS 2006:06 § 29 skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har rätt utbildning och kompetens för att få använda lyftanordningar och lyftredskap genom säkra lyft. Hit räknas tex att koppla olika typer av lyftredskap till en maskin.

 

Målet med Tema Utbildnings utbildning för säkra lyft är att deltagaren som genomför tunga lyft ska arbeta effektivt och säkert samt ha kunskap i att hantera och koppla olika typer av lyftredskap och lyftanordningar. Efter genomgången utbildning i säkra lyft uppfyller man de krav som Arbetsmiljöverket kräver av arbetsgivaren inom detta område.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Val av rätt lyftredskap
  • Kontroll, underhåll och tillsyn av lyftredskap och lyftanordningar
  • Lastkoppling och mottagning
  • Riskbedömning och ansvar i samband med lyft
  • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
  • Kätting
  • Signalering och kommunikation

Boka här!

— Redo att boka? —

Gå till bokningen!

Boka här!

Pris per deltagare

Kurs Pris ex. moms
Säkra lyft - Onlineutbildning 1200 :-

Kontakta oss

Smärgelvägen 7, Skogås, 142 50

070-375 50 76