Ställning

Enligt gällande föreskrifter, AFS 2013:4. Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbete med ställning och väderskydd. Alla som bygger, river eller förändrar en ställning skall ha genomgått allmän ställningsutbildning mellan 2-9 meter. Även den person som övervakar arbetet ska ha denna sådan ställningsutbildning.

 

Tema utbildnings ställningsutbildning sker i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter och målet med ställningsutbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper för säkert arbete med ställningar. Efter avslutad kurs och prov erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som visar att man har genomgått ställningsutbildning enligt de krav som finns.

Kursinnehåll

  • Gällande regler för ställningsbyggnad
  • Nomenklatur och typkontroll
  • Ställningsplanering vid uppförande, ändring, nedmontering och användande
  • Olika ställningstyper och arbetsmetoder
  • Regler för allmän plats

Se aktuella datum!

— Redo att boka? —

Se aktuella datum!

Boka här!

Pris per deltagare

Kurs Pris ex. moms
Ställningsutbildning 1900:-
Ställningsutbildning + fallskydd 2700:-

Kontakta oss

Smärgelvägen 7, Skogås, 142 50

070-375 50 76