Onlineutbildning - Fallskydd

Vi erbjuder denna kurs online.

Det här innebär att du kan ta vår certifiering och befinna dig varsomhelst och studera lektionerna närsomhelst.

Även provet sker online. Du får diplomet digitalt och kan även få det utskrivet och skickat till dig om du vill.

Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14.

 

Tema Utbildnings fallskyddsutbildning vänder sig till alla som arbetar på tak eller andra höjder samt till arbetsledare och chefer som har ett arbetsmiljöansvar för de personer som arbetar ovanför marken. Fallskyddsutbildningen omfattar såväl fallskyddsutrustning, planering som riskbedömning. Genom att ha gått Tema Utbildnings fallskyddsutbildning har man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för att vidta lämpliga skyddsåtgärder för arbete på tak eller andra höjder.

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Lagstiftning och föreskrifter
  • Materialkunskap
  • Förankringspunkter
  • Brottlaster
  • Skötsel, förvaring och underhåll
  • Räddning
  • Teoretiskt prov

Boka här!

— Redo att boka? —

Gå till bokningen!

Boka här!

Pris per deltagare

Kurs Pris ex. moms
Fallskydd - Onlineutbildning 1200:-

Kontakta oss

Smärgelvägen 7, Skogås, 142 50

070-375 50 76