Vi utbildar för er framtid

Vi anpassar utbildningen efter ditt företags behov och kan erbjuda utbildning på kvällstid eller helger. Välj själv om du vill komma till våra lokaler eller om du föredrar att utbildningen hålls i dina egna. Behöver du tolk eller utbildning på annat språk än svenska så ordnar vi det.

Med oss kan du alltid lita på att det är proffs du har att göra med oavsett hur ditt behov ser ut, inga konstigheter.

Säkra Lyft 2018-10-22
Fallskydd 2018-10-22
Heta Arbeten 2018-10-23
Liftutbildning + Fallskydd 2018-10-23

Tema Utbildning AB © 2018