Bas P/U

Reglerna för arbetsmiljön på en byggarbetsplats är i grunden gemensamma inom hela EU men kan skilja sig åt på vissa punkter eftersom varje land har rätt att utöka dem vid behov. Arbetsgivaransvaret alltid är grunden för allas planering av en säker byggarbetsplats.
I övrigt är det byggherren (beställaren), projektörer, Bas-P och Bas-U som har ett arbetsmiljöansvar inom ramen för sina arbetsuppgifter. Byggherren har alltid ett så kallat ” back-up”-ansvar för att se till att alla utför sina arbetsmiljöuppgifter. Till sin hjälp ska byggherren utse kompetenta Bas-P och Bas-U som samordnar det gemensamma arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen, från början till slutet.

 

Tema Utbildnings utbildning inom arbetsmiljö för Bas-P och Bas-U ger den kompetens och kunskaper som krävs av arbetsmiljöverket (AFS 1999:3). Om inte tillräcklig kompetens finns hos Bas-P och Bas-U riskerar arbetsgivaren dryga sanktionsavgifter.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljölagstiftningen
  • Ansvar oh arbetsuppgifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Bygg- och anläggningsarbete
  • Samspelet mellan Byggherre, Bas P, Bas U, Skyddsombud, Arbetsgivare och Arbetstagare
  • Straffansvar vid olycka
  • Frågor, diskussioner och sammanfattning
  • Kunskapsprov

Se aktuella datum!

— Redo att boka? —

Se aktuella datum!

Boka här!

Pris per deltagare

Kurs Pris ex. moms
BAS P/U 3500:-

Kontakta oss

Smärgelvägen 7, Skogås, 142 50

070-375 50 76