Arbete på väg

Tema Utbildnings utbildningar för Arbete på väg fyller kraven ställs av vägverket. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån och krävs av alla som arbetar inom ett vägarbetsområde. Nivå 2 ger behörighet för markplacering av vägmarken och att vara behjälplig vid utmärkningsarbete vid arbete på väg under.

 

ledning av personer med 3A behörighet. Nivå 1 uppdateras var 15:e månad och därefter måste utbildningen för Arbete på väg förnyas. Övriga nivåer förnyas vart 5:eår.

Kursinnehåll

  • Allmänt om vägarbeten
  • Grundläggande bestämmelser i AML och AFS
  • V3-principen: Varna, Vägleda samt Värna
  • Skyddsanordningar som är tillåtna på fordon, deras funktion och handhavande
  • Lyktor på fordon
  • Arbete från arbetsplattform
  • Regler för förare av fordon samt fordonets placering på vägen
  • Olika arbetsmetoder
  • Trafikverkets exempelsamling från arbete på väg

Se aktuella datum!

— Redo att boka? —

Se aktuella datum!

Boka här!

Pris per deltagare

Kurs Pris ex. moms
Arbete på väg 1-2 2100:-
Arbete på väg 3A 5500:-
Arbete på väg 3B 1600:-

Kontakta oss

Smärgelvägen 7, Skogås, 142 50

070-375 50 76