Motorsågsutbildning

Sedan 1 januari 2015 kräver Arbetsmiljöverket att man skall ha dokumenterade kunskaper för att få arbeta med motorsåg (AFS 2012:1). Detta innebär att man måste ha en motorsågsutbildning och att man skall kunna uppvisa ett sk motorkörkort. I föreskrifterna bedömer Arbetsmiljöverket att förnyelse av motorsågsutbildningen behöver göras vart femte år för att hålla kunskaperna intakta.

 

Om arbetsgivaren inte kan uppvisa dokumentation på att arbetstagaren har genomgått motorsågsutbildning och har tillräckliga kunskaper kring framförandet av motorsåg utgår en sanktionsavgift på 10.000 kr. Efter genomförd motorsågsutbildning och godkännande av teoretiskt och praktiskt prov erhåller deltagaren ett sk motorkörkort.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljöregler
  • Daglig tillsyn
  • Hantering och skötsel av såg
  • Personlig skyddsutrustning
  • Filning av kedja
  • Riskbedömning
  • Olika kaptekniker
  • Praktiska övningar
  • Kunskapsprov

Se aktuella datum!

— Redo att boka? —

Se aktuella datum!

Boka här!

Pris per deltagare

Kurs Pris ex. moms
Motorsåg / Röjsåg 3400:-

Kontakta oss

Smärgelvägen 7, Skogås, 142 50

070-375 50 76