Vanliga frågor och svar

Svar

- Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. I vilken omfattning medhjälpare som "åker med" på arbetsplattformen skall ha utbildning är det upp till arbetsgivaren att bestämma för att utföra ett säkert arbete. Personer som åker med i liften bör kunna: • Riskbedömningar
 • Skyltar och märkning
 • Arbetsmiljöregler
 • Nödsänkning
 • Svar

  - Du måste vara 18 år för att erhålla ett utbildningsbevis för mobil plattform

  Mer läsning från Liftutbildningsrådet: Länk...

  Svar

  - Det gäller i 5 år från utfärdat datum, sedan måste du gå en repetitionskurs.

  Svar

  - Nej, det behöver du inte. Däremot så ställer Arbetsmiljöverket krav på att ALLA som uppför, gör förändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd ska ha kunskap, utbildning och dokumentation för detta arbete. ( AFS 2013:4 Ställningar §47 ).

  Svar

  Det är en svår fråga att ge ett ”rätt” svar på. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren har ansvaret för att personalen har tillräckliga kunskaper och utbildningar för att utföra arbetet på ett korrekt och riskfritt vis. Är utbildningen flera år gammal så är det arbetsgivaren som ska bedöma om den är tillräcklig eller ej.

  Arbetsmiljöverket har många föreskrifter som ger tydliga krav på utbildning. Några exempel följer här: • AFS 2006:5 Användning av truckar
 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • AFS 2012:1 Användning av Motorsågarkedjesågar och röjsågar
 • AFS 2013:4 Ställningar


 • I Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete står det att alla arbetsgivare måste regelbundet undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. Allvarliga risker måste åtgärdas.

  Sedan finns det andra aktörer som ställer krav på utbildningar och repetitionskurser.

  För dessa utbildningar gäller följande: • Arbete på väg – nivå 1: 15 månader (Trafikverket)
 • Arbete på väg – nivå 2: 5 år (Trafikverket)
 • Arbete på väg – nivå 3a: 5 år (Trafikverket)
 • Heta Arbeten: 5 år. (Brandskyddsföreningen)
 • Liftutbildning: 5 år (Liftutbildningsrådet, SS-ISO 18878:2013)
 • ESA 14: 3 år


 • Arbetsmiljöverket ger följande råd gällande motorsågar och truckar:

  Motorsågar: Lämpligt att proven görs om efter 5 år Truckar: ”Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler”

  Svar

  - Nej, det får man inte. Arbetsmiljöverket och de olika branscherna kräver att man har Utbildningsbevis för respektive maskin man arbetar med.

  Svar

  - Utbildningsbeviset (svart kort) visar att du gått maskinförarutbildning (kompetensprov). För att erhålla ett yrkesbevis (gult kort) krävs 30 månaders erfarenhet som arbetsgivaren intygar. Har du dessa intyg erhåller du yrkesbeviset direkt efter erlagt kompetensprov hos oss.

  Svar

  - Ett kompetensprov tar 2-3 dagar att genomföra. Det kräver erfarenhet från föraren. Vi brukar rekommendera ca 6 månaders erfarenhet för den maskintyp man önskar göra kompetensprovet på. Deltagaren måste visa att han kan hantera maskinen på ett säkert sätt. Detta genom att visa upp sina kunskaper teoretiskt och praktiskt. En erfaren lärare går igenom:

 • Maskinens konstruktion och stabilitet
 • Körteknik
 • Trafiklagstiftning
 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning
 • Svar

  Eftersom det finns olika arbetsmiljölagstiftningar i olika länder måste man förhöra sig om vad som gäller i respektive land !

 • Heta Arbeten från Brandskyddsföreningen gäller i Sverige, Norge, Finland och Danmark genom en gemensam överenskommelse.
 • TYA:s truckkort kan berättiga till körtillstånd på en del arbetsplatser i Norge.
 • Svar

  - Följande intyg beställer du hos respektive bransch genom att klicka på respektive länk nedan:

 • Heta Arbeten
 • Ställningsutbildning 2-9 meter
 • Truck, Grävmaskin, Hjullastare, Teleskoptruck, Fordonsmonterad kran och Mobilkran


 • Övriga utbildningsbevis på kurser du genomfört hos oss beställer du här: (länk beställ kort)

  Vanliga frågor och svar

  1) Måste alla som arbetar i en liftkorg ha utbildningsbevis?

  - Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. I vilken omfattning medhjälpare som "åker med" på arbetsplattformen skall ha utbildning är det upp till arbetsgivaren att bestämma för att utföra ett säkert arbete. Personer som åker med i liften bör kunna:

 • Riskbedömningar
 • Skyltar och märkning
 • Arbetsmiljöregler
 • Nödsänkning
 • 2) Hur gammal måste jag vara för att få ett utbildningsbevis ?

  - Du måste vara 18 år för att erhålla ett utbildningsbevis för mobil plattform

  Mer läsning från Liftutbildningsrådet: Länk...

  3) Hur länge gäller mitt utbildningsbevis på mobil plattform ?

  - Det gäller i 5 år från utfärdat datum, sedan måste du gå en repetitionskurs.

  4) Behöver jag utbildning när jag arbetar från en ställning ?

  - Nej, det behöver du inte. Däremot så ställer Arbetsmiljöverket krav på att ALLA som uppför, gör förändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd ska ha kunskap, utbildning och dokumentation för detta arbete. ( AFS 2013:4 Ställningar §47 ).

  5) Vilka utbildningar kräver att man repeterar dessa efter ett visst antal år ?

  - Hur ofta de olika utbildningarna måste repeteras är en svår fråga som vi ofta får till oss. Svaret beror lite på och i de flesta fall ligger ansvaret för detta hos arbetsgivaren. Vi måste börja med att titta på regelverket.

  Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar att arbetstagarna får utbildning och information om risker. Det står i Arbetsmiljölagen. Det står även att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

  Arbetsgivaren måste alltså bedöma sin personals kompetens hela tiden. Om en person har en utbildning som är flera år måste arbetsgivaren bedöma om den är ok eller inte. Det är ett arbetsgivaransvar.

  Arbetsmiljöverket har även många föreskrifter som förtydligar krav på utbildning. Här är några exempel: • AFS 2006:5 Användning av truckar
 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • AFS 2012:1 Användning av Motorsågarkedjesågar och röjsågar
 • AFS 2013:4 Ställningar


 • I Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete står det att alla arbetsgivare måste regelbundet undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. Allvarliga risker måste åtgärdas.

  Det finns andra aktörer som kan ställa krav på utbildningar och repetition.

  För nedanstående utbildningar gäller följande: • Arbete på väg – nivå 1: 15 månader (Trafikverket)
 • Arbete på väg – nivå 2: 5 år (Trafikverket)
 • Arbete på väg – nivå 3a: 5 år (Trafikverket)
 • Heta Arbeten: 5 år. (Brandskyddsföreningen)
 • Liftutbildning: 5 år (Liftutbildningsrådet, SS-ISO 18878:2013)
 • ESA 14: 3 år


 • Arbetsmiljöverkets har följande allmänna råd gällande motorsågar och truckar. :

  Motorsågar: Lämpligt att proven görs om efter 5 år Truckar: ”Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler”

  6) Får man köra Teleskoplastare om man har förarbevis på Hjullastare ?

  - Nej, det får man inte. Arbetsmiljöverket och de olika branscherna kräver att man har Utbildningsbevis för respektive maskin man arbetar med.

  7) Vad är skillnaden på ett Utbildningsbevis respektive Yrkesbevis ?

  - Utbildningsbeviset (svart kort) visar att du gått maskinförarutbildning (kompetensprov). För att erhålla ett yrkesbevis (gult kort) krävs 30 månaders erfarenhet som arbetsgivaren intygar. Har du dessa intyg erhåller du yrkesbeviset direkt efter erlagt kompetensprov hos oss.

  8) Vad krävs för att genomföra ett kompetensprov ?

  - Ett kompetensprov tar 2-3 dagar att genomföra. Det kräver erfarenhet från föraren. Vi brukar rekommendera ca 6 månaders erfarenhet för den maskintyp man önskar göra kompetensprovet på. Deltagaren måste visa att han kan hantera maskinen på ett säkert sätt. Detta genom att visa upp sina kunskaper teoretiskt och praktiskt. En erfaren lärare går igenom:

 • Maskinens konstruktion och stabilitet
 • Körteknik
 • Trafiklagstiftning
 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning
 • 9) I vilka övriga länder gäller utbildningsbevisen ?

  Eftersom det finns olika arbetsmiljölagstiftningar i olika länder måste man förhöra sig om vad som gäller i respektive land !

 • Heta Arbeten från Brandskyddsföreningen gäller i Sverige, Norge, Finland och Danmark genom en gemensam överenskommelse.
 • TYA:s truckkort kan berättiga till körtillstånd på en del arbetsplatser i Norge.
 • 10) Jag har tappat bort mitt utbildningsbevis. Hur beställer jag ett nytt ?

  - Följande intyg beställer du hos respektive bransch genom att klicka på respektive länk nedan:

 • Heta Arbeten
 • Ställningsutbildning 2-9 meter
 • Truck, Grävmaskin, Hjullastare, Teleskoptruck, Fordonsmonterad kran och Mobilkran


 • Övriga utbildningsbevis på kurser du genomfört hos oss beställer du här: (länk beställ kort)

  Tema Utbildning AB © 2022