Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2022-10-05 Skogås
Motorsågsutbildning, klass: AB 2022-10-07 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2022-10-11 Skogås
Säkra lyft 2022-10-12 Skogås
Fallskydd 2022-10-12 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2022-10-14 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2022-10-19 Skogås
Ställning 2-9 meter + Fallskydd 2022-10-24 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2022-10-26 Skogås
Arbete på väg 2022-10-27 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2022-10-28 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2022-11-02 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2022-11-09 Skogås
Motorsågsutbildning, klass: A 2022-11-11 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2022-11-11 Skogås
Asbest-Full kompetens-Distansutb. 2022-11-14 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2022-11-16 Skogås
Säkra lyft 2022-11-17 Skogås
Fallskydd 2022-11-17 Skogås
Fallskydd 2022-11-17 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2022-11-23 Skogås
Ställning 2-9 meter + Fallskydd 2022-11-28 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2022-11-29 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2022-12-01 Skogås

Tema Utbildning AB © 2022