Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2021-10-25 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-10-26 Skogås
Arbete på väg 1.1,1.2,1.3 & 2.1 2021-10-27 Skogås
Ställning 2-9 meter + Fallskydd 2021-10-28 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2021-11-01 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2021-11-02 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-11-03 Skogås
Säkra lyft 2021-11-04 Skogås
Fallskydd 2021-11-04 Skogås
Asbest Fullkompetens - Distansutb. 2021-11-08 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2021-11-10 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-11-11 Skogås
Motorsågsutbildning, klass: AB 2021-11-12 Skogås
Bas P/U - BAM (Bättre Arbetsmiljö) 2021-11-15 Skogås
Fallskydd 2021-11-17 Skogås
Säkra lyft 2021-11-17 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2021-11-18 Skogås
Evak. - Trånga Utrymmen 2021-11-22 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-11-22 Skogås
Ställning 2-9 meter + Fallskydd 2021-11-23 Skogås
Arbete på väg 1.1,1.2,1.3 & 2.1 2021-11-25 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2021-11-26 Skogås
Motorsågsutbildning, klass: A 2021-11-26 Skogås
Asbest 2021-11-29 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-11-30 Skogås
Säkra lyft 2021-12-02 Skogås
Fallskydd 2021-12-02 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2021-12-06 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-12-08 Skogås
Ställning 2-9 meter + Fallskydd 2021-12-21 Skogås
Mobila arbetesplattformar + Fallskydd 2021-12-22 Skogås

Tema Utbildning AB © 2021