Bas P och Bas U

Reglerna för arbetsmiljön på en byggarbetsplats är i grunden gemensamma inom hela EU men kan skilja sig åt på vissa punkter eftersom varje land har rätt att utöka dem vid behov. Arbetsgivaransvaret alltid är grunden för allas planering av en säker byggarbetsplats. I övrigt är det byggherren (beställaren), projektörer, Bas-P och Bas-U som har ett arbetsmiljöansvar inom ramen för sina arbetsuppgifter. Byggherren har alltid ett så kallat ” back-up”-ansvar för att se till att alla utför sina arbetsmiljöuppgifter. Till sin hjälp ska byggherren utse kompetenta Bas-P och Bas-U som samordnar det gemensamma arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen, från början till slutet.


Tema Utbildnings utbildning inom arbetsmiljö för Bas-P och Bas-U ger den kompetens och kunskaper som krävs av arbetsmiljöverket (AFS 1999:3). Om inte tillräcklig kompetens finns hos Bas-P och Bas-U riskerar arbetsgivaren dryga sanktionsavgifter.


Innehåll för utbildning Bas-P och Bas-U:

  • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljölagstiftningen
  • - Ansvar oh arbetsuppgifter
  • - Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • - Bygg- och anläggningsarbete
  • - Samspelet mellan Byggherre, Bas P, Bas U, Skyddsombud, Arbetsgivare och Arbetstagare
  • - Straffansvar vid olycka
  • - Frågor, diskussioner och sammanfattning
  • - Kunskapsprov


Priser

Kurs Pris
BAS P/U 3500:-


Kontakta oss för mer information eller för att boka kurser. Ni kan även boka direkt här på sidan (scrolla ner).Har ni frågor?

Kontakta oss på telefon: 070 375 50 76 eller maila oss på info@temautbildning.se

Ni kan också använda nedanstående formulär.


Kontakta oss
Bas P/U 2024-05-23 Skogås

Tema Utbildning AB © 2022